Nieuwsbrief maart / april 2017

Altijd een tolk op zak! Wist u dat wij voor elke organisatie of instelling, binnen welke branche dan ook, een taaloplossing op maat kunnen ontwikkelen middels een app die zeer laagdrempelig in gebruik is? In deze special leest u meer over wat wij voor u kunnen betekenen en wat de voordelen van een dergelijke app zijn. En uiteraard met voorbeelden van apps die al met succes zijn ontwikkeld!

In deze nieuwsbrief:

Voor iedereen een taaloplossing op maat middels een app

Met onze verschillende tolkdiensten kunnen taal- en cultuurbarrières worden weggenomen, maar het kan zijn dat u voor uw organisatie of instelling een meer specifieke behoefte hebt die snel en toegankelijk is. In dat geval denken wij graag met u mee in een taaloplossing op maat middels een app! In dit artikel leest u meer over de mogelijkheden en onderstaand enkele voorbeelden van apps die inmiddels met succes zijn ontwikkeld!

Lees verder

TolkentelefoonApp voor de zorgsector

Vorige maand hebben wij de TolkentelefoonApp voor de zorgsector met succes gelanceerd. Deze app anticipeert op de noodzaak om professionele tolken gemakkelijker in te kunnen zetten. Het is namelijk uit een onderzoek gebleken dat bij 16 procent van alle anderstaligen patiënten de inzet van een professionele tolk noodzakelijk is, terwijl dit maar bij 5 procent van de gevallen gebeurt. Door middel van de app kan voor anderstalige patiënten snel en eenvoudig een tolk worden ingeschakeld en wordt de communicatie tussen zorgverlener en patiënt gemakkelijker. De app is beschikbaar voor alle zorgverleners in Nederland, waardoor zij - van ambulante zorg tot het ziekenhuis- letterlijk zeven dagen per week en 24 uur per dag een tolk ‘op zak’ hebben; binnen zestig seconden is de juiste tolk in de gewenste taal beschikbaar.

Lees meer

Gemeente Den Haag eerste gemeente met een eigen app

Voor de gemeente Den Haag hebben we op verzoek een app op maat ontwikkeld. De medewerkers van het Sociaal Wijkzorgteam en van het Project Statushouders genieten van de voordelen van de app. Door de laagdrempeligheid van deze app is het inzetten van een tolk gemakkelijker dan ooit.

Lees verder

Speciale app voor woningcorporaties

Ook voor woningcorporaties heeft TVcN speciaal een app ontwikkeld. Uit onderzoek is gebleken dat woningcorporaties het niet laagdrempelig genoeg vonden om een tolk in te schakelen bij gesprekken met anderstalige cliënten. Vaak is het onduidelijk hoe en waar een tolk ingeschakeld moet worden.

Lees verder

Hoe het begon met de TALK! App voor het Rode Kruis

De TVcN TALK! App is niet zomaar tot stand gekomen, maar uit een heel specifieke behoefte. Namelijk om vluchtelingen snel bij te kunnen staan zonder een taalbarrière. Dit via het Rode Kruis omdat men daar behoefte had aan een heel snelle en laagdrempelige oplossing.

Lees meer

En verder

Naast de TALK! App hebben wij ook de Tolk App ontwikkeld voor persoonlijke tolkdiensten op locatie. Wij hebben u hierover al eerder gecommuniceerd. Maar mocht het u ontgaan zijn, bij deze nogmaals de informatie. Onze tolken maken per 1 januari 2017 officieel geen gebruik meer van papieren tolkbriefjes wanneer zij een persoonlijke tolkdienst op locatie uitvoeren. Dit is vervangen door een innovatieve app die u door de tolk wordt aangeboden na afloop van de tolkdienst. U kunt de gegevens van de dienst direct controleren en aftekenen. Het voordeel hiervan is dat het minder foutgevoelig, sneller en efficiënter, en minder milieubelastend is en dat alle administratieve processen direct worden gedigitaliseerd.

Mocht u de uitleg nog niet eerder hebben gezien, dan kunt u deze hier bekijken.

Leuk om te lezen

Deel deze nieuwsbrief

Volg ons op