Nieuwsbrief januari / februari 2017

De eerste nieuwsbrief van 2017 en wij hebben veel te melden! Naast dat wij ons werk doen zoals u van ons gewend bent, zitten wij ondertussen niet stil. Zo kunt u meer lezen over verschillende innovaties, de inspanningen die wij doen om de kwaliteit van onze tolken te waarborgen, participatie en integratie, een beknopt verslag van ons klanttevredenheidsonderzoek en meer. Laat u inspireren en doe er uw voordeel mee

In deze nieuwsbrief:

Professionele tolk binnen de zorg vaker noodzakelijk

Vorig jaar is uit het NIVEL onderzoek ‘Noodzaak en omvang van de inzet van professionele tolken in de zorg’ gebleken dat er veel te weinig tolken worden ingezet in de zorgsector. Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat volgens zorgverleners bij 16 procent van alle anderstalige patiënten een professionele tolk noodzakelijk is terwijl de tolk maar in 5 procent van de gevallen wordt ingezet.

Lees verder

Online tolkdiensten aanvragen

Uit ons klanttevredenheidsonderzoek 2016 is gebleken dat u grote interesse hebt als het gaat om het online aanvragen van tolkdiensten. Wij zijn zeer verheugd u te kunnen melden dat deze mogelijkheid op korte termijn beschikbaar komt!

Lees verder

Wij investeren in onze tolken

Uit ons klanttevredenheidsonderzoek 2016 is gebleken dat de professionaliteit van onze tolken zeer wordt gewaardeerd. Onze selectie is dan ook zeer streng, maar wij doen er ook alles aan om de kwaliteit van onze tolken te waarborgen. Zowel u als wij verwachten immers kwaliteit van de tolken!

 

Lees verder

Klanttevredenheidsonderszoek 2016

Onlangs hebben wij weer ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd. Wij zijn er zeer trots op dat onze dienstverlening gemiddeld met een 8 is gewaardeerd!

Lees verder

Nieuwe website

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een compleet nieuwe, frisse TVcN website. Hiermee wordt het vinden van informatie voor u veel eenvoudiger en overzichtelijker. Zo krijgt u bijvoorbeeld binnen één oogopslag te zien voor welke tolkdiensten u bij TVcN terecht kunt. Het is namelijk gebleken dat lang niet iedereen weet dat wij veel meer diensten bieden dan enkel de Tolkentelefoon en persoonlijke tolkdiensten op locatie. Ook wordt het via deze website mogelijk om in te loggen op Tasnet, waar u kunt zien wanneer u tolkdiensten hebt afgenomen of vooruit hebt gereserveerd en het eveneens mogelijk is om tolkdiensten online aan te vragen. Zodra de nieuwe website online is, informeren wij u uiteraard hierover!

Gespecialiseerde tolken voor participatieworkshops statushouders

Speciaal voor de participatieworkshops statushouders die door veel gemeenten worden georganiseerd heeft TVcN een pool van ervaren tolken die bekend zijn met de inhoud van deze workshops. Met deze tolken bent u ervan verzekerd dat niet alleen taalbarrières worden weggenomen, maar dat zij ook als geen ander de culturele achtergronden kennen. Het begrijpen van andermans cultuur is voor duidelijke communicatie namelijk net zo belangrijk als de taal zelf.

Lees verder

Inspiratiesessies participatie en integratie

Met inspiratiesessies over kansrijke integratie- en participatietrajecten van statushouders wil TVcN ‘nieuwe energieën’ creëren om onze samenwerkingspartners bij die trajecten op een meer voortvarende wijze te ondersteunen.

Lees verder

AnderstaligenLoket

Misschien hebt u eind vorig jaar al de mailing gezien dat TVcN de website ‘AnderstaligenLoket’ heeft gelanceerd. Deze website is bedoeld als uitbreiding op onze reguliere website om u te voorzien in kennis en informatie als het gaat om communicatie met anderstaligen. Op dit moment kunt u praktische informatie lezen binnen verschillende sectoren, waaronder zorg en overheid, maar met deze website willen wij ook u een platform bieden om onderling met elkaar ervaring en kennis uit te wisselen. Dit is al mogelijk via de reactieformulieren onder elk artikel, maar op korte termijn voegen wij nog een forum toe zodat u onderling kunt discussiëren en kennis en ervaringen kunt uitwisselen.

Wilt u hiervan op de hoogte blijven, dan kunt u dit aangeven via dit reactieformulier.

Digitale tolkbriefjes

Sinds 1 januari 2017 is TVcN volledige overgestapt naar het digitaal aftekenen van persoonlijke tolkdiensten middels de tolk app. Het papieren tolkbriefje is hiermee definitief komen te vervallen. Elke TVcN tolk maakt nu gebruik van deze app via een smartphone of tablet. Dit heeft voor u enkel voordelen!

Lees verder

Deel deze nieuwsbrief

Volg ons op