Nieuwsbrief februari 2017

De eerste nieuwsbrief van 2017 waarin we mooi nieuws met u kunnen delen. De uitslag van ons jaarlijkse klantentevredenheidsonderzoek willen wij uiteraard met u delen, alsook nieuwe vergoedingen die voor u zeer gunstig zijn. Verder praktische informatie met betrekking tot uw werk en ook nog een interessant taalitem om te lezen.

In deze nieuwsbrief:

Klanttevredenheidsonderzoek 2016

Onlangs hebben wij weer ons jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd. Wij zijn er zeer trots op dat onze algehele dienstverlening gemiddeld met een 8 is gewaardeerd en u hebt daarin een zeer grote rol gespeeld. Bedankt daarvoor!

Lees verder

Nieuwe vergoedingen

Wij zijn verheugd dat per 1 januari enkele voorwaarden voor u verbeterd zijn. Over deze vooruitgang hebben wij u al eerder geïnformeerd. Maar om er zeker van te zijn dat de informatie iedereen heeft bereikt, delen wij dit nog eenmaal met u.

Lees verder

Talent Academy

In het kader van de TVcN Talent Academy hebben we alweer een aantal mooie trainingen achter de rug en zijn ook al diverse toekomstige trainingen vol. Er zijn echter nog enkele trainingen waarvoor nog plaats is.

 • Professionalisering van tolkvaardigheid 10 en 17 maart 
  Nog 7 plaatsen beschikbaar
 • Nederlands spreken en schrijven in klare taal voor tolken 26 mei en 2 juni
  Nog 13 plaatsen beschikbaar
 • Toelating en registratie in de vreemdelingenketen  23 juni
  Nog 11 plaatsen beschikbaar
 • Webinarserie Specialisatie tolken in de GGZ
  Nog 30 plaatsen beschikbaar

Lees verder

TVcN Adviesraad

In de nieuwsbrief van augustus 2016 hebben wij, de leden van de TVcN-Adviesraad, ons aan u voorgesteld. Hierin hadden wij ook een e-mailadres vermeld, zodat u onderwerpen kunt sturen die u graag tijdens een bijeenkomst van de Adviesraad met TVcN besproken zou willen hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld ideeën ter verbetering zijn, punten waar volgens u de aandacht op gevestigd zou kunnen worden, vernieuwingen, iets waar uw belangstelling naar uitgaat en waarover u meer zou willen weten of om een onderdeel van ons vak in het zonnetje te zetten, om maar enkele mogelijkheden te noemen. Het is geen adres om klachten te melden, daarvoor is HRC bij uitstek het aanspreekpunt. Wilt u iets aandragen, maar liever niet dat uw naam wordt genoemd, dan kunnen wij dit altijd op neutrale basis met TVcN bespreken.

Dus, ter herinnering: het e-mailadres van de Adviesraad is tvcnadviesraad@gmail.com.

Laat eens van u horen!

Annuleerlijn

In september 2016 zijn wij binnen TVcN begonnen met de annuleerlijn. TVcN gaat ervan uit dat u de geaccepteerde tolkdienst uitvoert en slechts in uitzonderlijke situaties annuleert. Om de redenen van annuleringen binnen 24 uur voor aanvang van de tolkdienst inzichtelijk te krijgen, werd de annuleerlijn opgezet.

Lees verder 

Werkwijze telefoon bij persoonlijke diensten

Sinds 1 januari 2017 maken wij geen gebruik meer van papieren tolkbriefjes maar enkel nog de TVcN Tolk app voor het aftekenen van het digitale tolkbriefje. Bij het accorderen van een uitgevoerde tolkdienst geeft een klant akkoord op het daadwerkelijk aantal getolkte uren/minuten. Voor het succesvol afronden van de tolkdienst is het belangrijk dat u goed controleert dat de app aangeeft dat een tolkdienst succesvol is afgerond. De app geeft hier een melding van weer, zoals het voorbeeld hieronder.

Leuk om te lezen: herken een taal aan enkele letters

Veel talen zijn lastig te herkennen wanneer je ernaar luistert. Vaak krijg je wel een idee uit welk gebied het ongeveer vandaan komt, maar niet uit welk land. In schrift zijn talen echter veel gemakkelijker te herkennen. Meestal door het gebruik van slechts één of enkele letters. Ook wanneer talen veel op elkaar lijken!

Lees verder

 

Deel deze nieuwsbrief

Volg ons op