Professionele tolk binnen de zorg vaker noodzakelijk

Vorig jaar is uit het NIVEL onderzoek ‘Noodzaak en omvang van de inzet van professionele tolken in de zorg’ gebleken dat er vaker een tolk ingezet moet worden in de zorgsector. Uit dit onderzoek blijkt, onder andere, dat volgens zorgverleners bij 16 procent van alle anderstalige patiënten een professionele tolk noodzakelijk is terwijl de tolk maar in 5 procent van de gevallen wordt ingezet.

Het niet inzetten van een professionele tolk ondanks dat deze wel noodzakelijk wordt geacht, kan een negatief effect op de zorgkwaliteit hebben en resulteert hierdoor dikwijls in extra zorggebruik. Een zorgverlener moet immers op basis van de juiste informatie een diagnose kunnen stellen en een behandelingsvoorstel doen. Daar komt bij dat anderstaligen patiënten/cliënten moeten kunnen begrijpen wat een behandeling inhoudt, wat eventuele risico’s zijn en wat er van hem/haar wordt verwacht. Goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener is één van de basisvoorwaarden voor het leveren van veilige en effectieve zorg. Het inschakelen van tolken in de zorg kan voor anderstaligen van levensbelang zijn. Wettelijk is de zorgverlener verplicht om de hulp in te roepen van iemand die de taal van de patiënt spreekt.

Om eventuele belemmeringen voor het inzetten van professionele tolken weg te nemen is het van belang om tolkvoorzieningen en met name het gebruik toegankelijker te maken.

Wij zij er dan ook bijzonder trots op te kunnen melden dat TVcN de ‘TolkenTelefoon App’ voor de zorgbranche heeft ontwikkeld. Deze app komt kosteloos beschikbaar voor alle zorgverleners in Nederland. Middels deze app hebben alle zorgverleners, van ambulante zorg tot het ziekenhuis, 7 dagen per week en 24 uur per dag als het ware een tolk op zak. Met slechts twee drukken op de knop hebben zorgverleners via deze app binnen 60 seconden een tolk in elke gewenste taal aan de telefoon. De ‘TolkenTelefoon App’ kan er tevens toe bijdragen dat extra kosten aan de achterkant van het zorgtraject voorkomen kunnen worden doordat aan de voorkant zeer eenvoudig een tolk kan worden ingeschakeld.

Hiermee geeft TVcN gehoor aan de uitkomsten van het NIVEL onderzoek om de tolkdiensten voor alle zorgverleners toegankelijker te maken. Meer communicatie over de uitrol van onze unieke app volgt spoedig!

Social Media

Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen in uw branche met een link naar onze branche? Volg ons dan op Twitter, Facebook, LinkedIn en Pinterest. Wij bieden niet alleen actuele wetenswaardigheden, maar ook leuke (taal)feitjes.

        

Deel dit artikel: