Gespecialiseerde tolken voor participatieworkshops statushouders

Speciaal voor de participatieworkshops statushouders die door veel gemeenten worden georganiseerd heeft TVcN een pool van ervaren tolken die bekend zijn met de inhoud van deze workshops. Met deze tolken bent u ervan verzekerd dat niet alleen taalbarrières worden weggenomen, maar dat zij ook als geen ander de culturele achtergronden kennen. Het begrijpen van andermans cultuur is voor duidelijke communicatie namelijk net zo belangrijk als de taal zelf.

Alle gemeenten spannen zich maximaal in om een snelle integratie en een actieve participatie van statushouders te realiseren. Met behulp van workshops worden de waarden en normen van de Nederlandse samenleving uitgedragen. Tevens worden de statushouders gewezen op hun rechten en plichten. De workshops worden vervolgens afgesloten met het ondertekenen van een verklaring waarmee de statushouder verklaart van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen en deze te respecteren. Deze participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de Wet Inburgering.

De inhoud van de workshop en het belang van participatietraject mag dan ook niet verloren gaan vanwege een taalbarrière. Daarom is het noodzakelijk dat de workshopbegeleider en de deelnemers elkaar goed begrijpen en dat ook de inhoud van de workshops echt wordt begrepen door de toehoorders. Door gebruik te maken van professionele tolken haalt u dan ook het maximale rendement uit de workshops.

Wanneer u het vermoeden hebt dat deelnemers het Nederlands niet voldoende machtig zijn om de inhoud van de workshops te begrijpen, dan adviseren wij u om een tolk in te schakelen. Wij adviseren om groepen samenstellen van deelnemers die dezelfde taal spreken zodat u per groep maar één tolk hoeft in te zetten. Dit geeft zowel voor de deelnemers als de workshopbegeleider meer rust en overzicht tijdens de workshops.

Wilt u advies over het optimaal inzetten van gespecialiseerde tolken voor de workshops, dan kunt u dit aangeven via onderstaand formulier.

Social Media

Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen in uw branche met een link naar onze branche? Volg ons dan op Twitter, Facebook, LinkedIn en Pinterest. Wij bieden niet alleen actuele wetenswaardigheden, maar ook leuke (taal)feitjes.

        

Deel dit artikel: