Inspiratiesessies participatie en integratie

Met inspiratiesessies over kansrijke integratie- en participatietrajecten van statushouders wil TVcN ‘nieuwe energieën’ creëren om onze samenwerkingspartners bij die trajecten op een meer voortvarende wijze te ondersteunen.

Momenteel is de cruciale opgave van de gemeenten om grote aantallen nieuwe statushouders goed op te vangen en hen zo snel mogelijk kansen te bieden op integreren en participeren. Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk verliezen overheden bij de integratie en participatie van asielmigranten met een status zo min mogelijk kostbare tijd. Dat staat in de policy brief van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) ‘Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten’.

Tijdens de inspiratiesessies wil TVcN dan ook succesvolle integratie- en participatietrajecten zichtbaar maken en gemeenten de kans te bieden om ervaringen uit te wisselen en oplossingsrichtingen aan te dragen.

Wilt u meer informatie over deze inspiratiesessies, dan kunt u dit aangeven via onderstaand formulier.

Social Media

Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele ontwikkelingen in uw branche met een link naar onze branche? Volg ons dan op Twitter, Facebook, LinkedIn en Pinterest. Wij bieden niet alleen actuele wetenswaardigheden, maar ook leuke (taal)feitjes.

        

Deel dit artikel: